หนังสือภาพประกอบชีวประวัติของพระคริสต์ เล่ม 6

หนังสือภาพประกอบชีวประวัติของพระคริสต์ เล่ม 6

100.00 ฿ 100.0 THB

100.00 ฿

Add to Cart


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำ จัดทำชุดหนังสือ "ชีวประวัติของพระคริสต์" (จากพระธรรมมัทธิว) ทั้งหมด 6 เล่ม ในแต่ละเล่มจะเป็นหัวข้อศึกษาตามแต่ละช่วงของชีวประวัติพระคริสต์อย่างละเอียด
สำหรับ ชีวประวัติพระคริสต์ เล่ม 6 การฟื้นคืนพระชนม์ เล่มเสริม ในเล่มนี้ จะเป็นภาพเหตุการณ์ภายหลังการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และการปรากฏพระองค์ในแต่ละครั้ง โดยถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาพการ์ตูน

Pages: 34
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Copyright Year: 1985
Publisher: The C&MA Mission of Thailand