สมุดภาพพระธรรมสดุดีเล่มที่ 4 : ความเมตตา
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
สมุดภาพระบายสี พร้อมข้อพระคัมภีร์ท่องจำและหนุนใจสำหรับเด็ก ชุด พระธรรมสดุดี
ประกอบด้วย 4 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 -คำแนะนำ
เล่มที่ 2 - คำปลอบโยน
เล่มที่ 3 - ความชื่นชมยินดี
เล่มที่ 4 - ความเมตตา

Pages: 16
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: CLC
สมุดภาพพระธรรมสดุดีเล่มที่ 3: ความชื่นชมยินดี
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
สมุดภาพระบายสี พร้อมข้อพระคัมภีร์ท่องจำและหนุนใจสำหรับเด็ก ชุด พระธรรมสดุดี
ประกอบด้วย 4 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 -คำแนะนำ
เล่มที่ 2 - คำปลอบโยน
เล่มที่ 3 - ความชื่นชมยินดี
เล่มที่ 4 - ความเมตตา

Pages: 16
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: CLC
สมุดภาพพระธรรมสดุดีเล่มที่ 2: คำปลอบโยน
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
สมุดภาพระบายสี พร้อมข้อพระคัมภีร์ท่องจำและหนุนใจสำหรับเด็ก ชุด พระธรรมสดุดี
ประกอบด้วย 4 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 -คำแนะนำ
เล่มที่ 2 - คำปลอบโยน
เล่มที่ 3 - ความชื่นชมยินดี
เล่มที่ 4 - ความเมตตา

Pages: 16
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: CLC
T.3-4 จริยธรรมคริสเตียน
55.00 ฿ 55.00 ฿ 55.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "จริยธรรมคริสเตียน ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "จริยะรรมคริสเตียน" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
คำนำ - พื้นฐานเรื่องเพศของจริยธรรมคริสเตียน
- พระคัมภีร์ขงพระเจ้าบอกว่า
บทที่ 1 มารู้จักตัวเองกันเถอะ ..."เพศ"
บทที่ 2 เกิดอะไรขึ้นกับใจฉัน... "รักร่วมเพศ"
บทที่ 3 ความล้าหลังที่ถูกต้อง... "สื่อลามก"
บทที่ 4 สู่ทางออกที่ดีกว่า..."ผิดไหมสำหรับการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง"
บทที่ 5 มองตาผ่านแว่นขยาย..."การเลือกคู่ครอง"
บทที่ 6 เปิดโลกกว้าง..."การออกเดท"
บทที่ 7 เริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่า..."การได้เสียกันก่อนแต่งงาน"
บทที่ 8 ทุกชีวิตมีคุณค่า..."การทำแท้ง"
บทที่ 9 ไม่ต้องจ้องคานทองแล้ง..."การแต่งงาน"
บทที่10 มาไขปริศนา..."วิทยาการช่วยให้ตั้งครรภ์"
บทที่11 จงหนักแน่นมั่นคงไว้..."การล่วงประเวณี"
บทที่12 ใช่ทางออกจริงหรือ..."การหย่าร้าง - แต่งงานใหม่"
บทที่13 แบบอย่างอันเลิศ..."ชีวิตที่เป้นแบบอย่าง"

Pages: 56
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
T.2-1 หลักข้อเชื่อ และการรับใช้
60.00 ฿ 60.00 ฿ 60.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "หลักข้อเชื่อและการรับใช้”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู หลักข้อเชื่อและการรับใช้" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
แนำนำครู
บทที่ 1 ความสำคัญของหลักข้อเชื่อ
บทที่ 2 แผ่นการแห่งความรอด
บทที่ 3 พระวิญญาณบริสุทธิ์
บทที่ 4 การรักษาโรค
บทที่ 5 การเสด็จกลับมาของพระคริสต์
บทที่ 6 จงส่องสว่างเสมอ
บทที่ 7 พระเยซูคริสต์
บทที่ 8 แบบอย่างการเป็นพยาน
บทที่ 9 งานเร่งด่วน
บทที่10 การเลือกอย่างดี
บทที่11 ร่วมพลัง
บทที่12 พระมห่บัญชา..ถึงฉัน
บทที่13 การสร้างสรรค์วิธีการเป็นพยาน

Pages: 71
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
N.2-4 เรามีน้ำใจ
60.00 ฿ 60.00 ฿ 60.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นเด็กเล็ก 2-3 ปี เรื่อง "เรามีน้ำใจ"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "เรามีน้ำใจ" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 อูฐหิวน้ำ
บทที่ 2 อับราฮัมรับแขก
บทที่ 3 เด็กชายมีน้ำใจ
บทที่ 4 พระเยซูกับผู้ป่วย
บทที่ 5 ดาวิดกับโยนาธาน
บทที่ 6 ดาวิดกับเมฟิโบเชธ
บทที่ 7 อับราฮัมกับโลท
บทที่ 8 ดาวิดกับซาอูล
บทที่ 9 ซามูเอล ผู้ดูแลพระนิเวศ
บทที่10 ชาวสะมาเรียใจดี
บทที่11 พระเยซูรักชายตาบอด
บทที่12 บ่อน้ำของอิสอัค
บทที่13 น้ำใจคนอิสเราเอล

Pages: 48
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
N.2-3 พระเจ้าสร้างฉัน
60.00 ฿ 60.00 ฿ 60.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นเด็กเล็ก 2-3 ขวบ เรื่อง "พระเจ้าสร้างฉัน”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "พระเจ้าสร้างฉัน" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
เจ็ดอย่างที่เด็กต้องการ
บทที่ 1 พระเจ้าทรงสร้างฉัน
บทที่ 2 พระเจ้าทรงสร้างตาของฉัน
บทที่ 3 พระเจ้าทรงสร้างหู
บทที่ 4 พระเจ้าทรงสร้างจมูก
บทที่ 5 พระเจ้าทรงสร้างปาก
บทที่ 6 พระเจ้าทรงสร้างแขน,มือ,นิ้ว
บทที่ 7 พระเจ้าทรงสร้างขาและเท้า
บทที่ 8 พระเจ้าทรงสร้างตัวเรา
บทที่ 9 พระเจ้าทรงสร้างผมของเรา
บทที่10 พระเจ้าทรงสร้างผิวหนัง
บทที่11 พระเจ้าทรงสร้างกระดูก
บทที่12 พระเจ้าทรงสร้างเลือด
บทที่13 พระเจ้าทรงรักเรา
เพลงประกอบบทเรียน

Pages: 48
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
N.2-2 พระเยซูและสาวก
60.00 ฿ 60.00 ฿ 60.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นเด็กเล็ก 2-3 ปี เรื่อง "พระเยซูและสาวก"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "พระเยซูและสาวก" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 พระเยซูทรงเล่าเรื่องเพื่อนบ้าน
บทที่ 2 เงินเหรียญที่หาย
บทที่ 3 ผู้เลี้ยงแสนดี
บทที่ 4 พระเยซูทรงขี่ลา
บทที่ 5 พระเยซูยังทรงพระชนม์
บทที่ 6 พระเยซูกับเพื่อน
บทที่ 7 พระเยซูอยู่ในสวรรค์
บทที่ 8 สาวกใจกว้าง
บทที่ 9 อธิษฐานรักษา
บทที่10 เปโตรออกจากคุก
บทที่11 สาวกช่วยป้องภัย
บทที่12 คุกสะเทือน
บทที่13 เปาโลเผชิญพายุ

Pages: 53
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
N.1-1 พระเยซูรักฉัน
60.00 ฿ 60.00 ฿ 60.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นเด็กเล็ก 2-3 ปี เรื่อง "พระเยซูรักฉัน"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คุ่มือครู "พระเยซูรักฉัน" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 เตรียมยอห์นให้พร้อม
บทที่ 2 ครอบครัวพิเศษ
บทที่ 3 พระเยซูทรงบังเกิด
บทที่ 4 พระเยซูทรงเติบโต
บทที่ 5 ของบรรณาการ
บทที่ 6 พระเยซูทรงหนี
บทที่ 7 ฉันรักโบสถ์ของพระเจ้า
บทที่ 8 พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
บทที่ 9 บารทิเมอัสเห็นได้
บทที่10 พระเยซูทรงรักคนที่กลัว
บทที่11 พระเยซูทรงรักชายเตี้ย
บทที่12 พระเยซูทรงรักเด็ก
บทที่13 พระเยซูทรงรักษาเด็กป่วย

Pages: 46
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
Y.1-2 ชีวิตและจดหมายเปโตร-แบบฝึกหัด
65.00 ฿ 65.00 ฿ 65.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "ชีวิตและจดหมายเปโตร ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "ชีวิตและจดหมายเปโตร" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
คำนำ
บทที่ 1 เปโตรกับการทรงเรียก
บทที่ 2 เปโตรประสบฤทธิ์
บทที่ 3 เปโตรกับความเชื่อ
บทที่ 4 เปโตรกับฤทธิ์ภายใน
บทที่ 5 ความรอดกับการทนทุกข์
บทที่ 6 ขอบเขตแห่งความรอด
บทที่ 7 หน้าที่คริสเตียน
บทที่ 8 พยานที่ดี
บทที่ 9 พระเจ้าคือผู้ใด
บทที่10 พระเจ้าทรงทำอย่างไรได้บ้าง
บทที่11 พระเจ้าทรงทำอย่างไรกับเรา
บทที่12 พระนามพระเจ้า
การให้คำปรึกษาเยาวชน
เพลง

Pages: 79
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
T.3-3 ความเชื่อโดยการประพฤติ
65.00 ฿ 65.00 ฿ 65.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "ความเชื่อโดยการประพฤติ ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "ความเชื่อดดยการประพฤติ" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 ความเชื่อต้องมีการเชื่อฟัง
บทที่ 2 ความเชื่อต้องมีความอดทน
บทที่ 3 จงเลือกให้ถูก
บทที่ 4 ความเชื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
บทที่ 5 การร่วมมือกัน
บทที่ 6 อย่าฝ่าฝืนวินัย
บทที่ 7 คนอื่นมาก่อน
บทที่ 8 ความเสมอภาคในคริสตจักร
บทที่ 9 ทีมงานของพระเจ้า
บทที่10 พิธีสมรส
บทที่11 พิธีถวายบุตร
บทที่12 พิธีศีลมหาสนิท
บทที่13 การรับบัพติศมาในน้ำ

Pages: 74
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
T.2-4 การดำเนินชีวิตคริสเตียน
65.00 ฿ 65.00 ฿ 65.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "การดำเนินชีวิตคริสเตียน”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "การดำเนินชีวิตคริสเตียน" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 ทำไมต้องอธิษฐาน
บทที่ 2 จะอธิษฐานอย่างไร
บทที่ 3 พระเยซูผู้นำทาง
บทที่ 4 อธิษฐานเผื่อผู้อื่น
บทที่ 5 ชีวิตในพระวิญญาณ
บทที่ 6 จำเริญขึ้นในความรัก
บทที่ 7 ความยินดีท่ามกลางความทุกข์
บทที่ 8 การเตรียมพร้อม
บทที่ 9 พระเจ้ากับเงิน
บทที่10 การอารักขาคืออะไร?
บทที่11 พระพรในการให้
บทที่12 กฏของพระเจ้าในการใช้เงิน
บทที่13 การดำเนินชีวิตคริสเตรียน

Pages: 71
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
T.2-2 พระคัมภีร์และยุคสุดท้าย
65.00 ฿ 65.00 ฿ 65.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "พระคัมภีร์และยุคสุดท้าย ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "พระคัมภีร์และยุคสุดท้าย" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 หนังสือแห่งการดลใจ
บทที่ 2 หนังสือมหัศจรรย์
บทที่ 3 คำพยากรณ์พิสูจน์ความจริง
บทที่ 4 พระคัมภีร์กับวิทยาศาสตร์
บทที่ 5 จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างไร
บทที่ 6 จะใช้พระคัมภีร์อย่างไร
บทที่ 7 สัญลักษณ์ของเวลาสิ้นยุค
บทที่ 8 การถูกรับขึ้น
บทที่ 9 การพิพากษายิ่งใหญ่ 2 ประการ
บทที่10 ความทุกข์ครั้งยิ่งใหญ่
บทที่11 ผู้ต่อต้านพระคริสต์
บทที่12 ครองร่วมกับพระคริสต์
บทที่13 บ้านถาวรของเรา

Pages: 97
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
Y.1-3 ดำเนินชีวิตใหม่-คู่มือครู-แบบฝึกหัด
70.00 ฿ 70.00 ฿ 70.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "ดำเนินชีวิตใหม่ ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "ดำเนินชีวิตใหม่" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 เข้าใจชีวิตใหม่
บทที่ 2 วิธีแสวงหาน้ำพระทัย
บทที่ 3 ใครครอบครองชีวิตเรา?
บทที่ 4 ปรับปรุงใหม่
บทที่ 5 ยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจ
บทที่ 6 พิสูจน์ความจริง
บทที่ 7 ยกโทษ 490 ครั้ง
บทที่ 8 ทำบาปนิดหน่อยก็ไม่ได้
บทที่ 9 ฉันเป็นหินสะดุดหรือ?
บทที10 ชีวิตที่มีชัยชนะ
บทที่11 เพื่อน
บทที่12 ขอบคุณพระเจ้า
บทที่13 นักกีฬาเหรียญทอง

Pages: 89
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
Y.1-1 พระคริสตธรรมคัมภีร์-แบบฝึกหัด
70.00 ฿ 70.00 ฿ 70.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "พระคริสตธรรมคัมภีร์ ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "พระคริสตธรรมคัมภีร์" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
สำรวจพระคัมภีร์เดิม
สำรวจพระคัมภีร์ใหม่
แผนผังการแปลพระคัมภีร์
บทที่ 1 พระคัมภีรืของเรา
บทที่ 2 รู้ได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์เป็นจริง
บทที่ 3 เนื้อหาของพระคัมภีร์
บทที่ 4 พระคัมภีร์ช่วยเราอย่างไร

พระคัมภีร์กับวิทยาศาสตร์
บทที่ 5 เริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไร
บทที่ 6 จากผงคลีดินสู่ชีวิต
บทที่ 7 ธรรมชาติเอ่ยวาจา
บทที่ 8 ไม่ต้องสงสัย
บทที่ 9 ไม่มีที่ว่างสำหรับความเสียใจ
บทที่10 กำจัดความรู้้สึกผิด

สุภาษิต
บทที่11 อย่าโกรธ
บทที่12 เอาชนะความเย่อหยิ่ง
บทที่13 คุมลิ้นให้อยู่

Pages: 95
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
T.3-2 ชีวิตกับอารมณ์
70.00 ฿ 70.00 ฿ 70.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "ชีวิตกับอารมณ์”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "ชีวิตกับอารมณ์" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 ในปฐมกาล
บทที่ 2 การอภัยโทษบาป
บทที่ 3 ทำอย่างสุดความสามารถ
บทที่ 4 คุณทำได้
บทที่ 5 คริสตจักร
บทที่ 6 ความกระวนกระวาย
บทที่ 7 ความหว้าเหว่
บทที่ 8 ความโกรธ
บทที่ 9 ความริษยา
บทที่10 การสูญเสีย
บทที่11 การหายโรค
บทที่12 จงเข้าใจความจริง
บทที่13 ชีวิตหลังความตาย

Pages: 106
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016