การเงินตามหลักพระคัมภีร์ 02

การเงินตามหลักพระคัมภีร์ 02

80.00 ฿ 80.0 THB

80.00 ฿

Add to Cart


บทเรียนการเงินตามหลักพระคัมภีร์นี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและการเงินของท่าน เมื่อท่านเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าแห่งจักรวาลทรงบอกไว้เกี่ยวกับการจัดการการเงิน และมีไว้สำหรับทุกคนไม่ว่าจะโสดหรือสมรส หนุ่มสาวหรือส^งวัย และไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อยก็ตาม
หนังสือในชุดนี้ ประกอบด้วย 3 เล่มคือ
01 - เคล็ดลับในการใช้แผนงบประมาณรายจ่าย
02 - เคล็ดลับการลดหนี้สิน
03 - เคล็ดลับในการให้และการลงทุน
สำหรับเล่มที่เล่มที่ 02 นี้ จะแนะเคล็ดลับการลดหนี้สินที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตของท่าน พร้อมทั้งแนะวิธีการวางแผนการเงินของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทเรียนทั้ง 3 เล่มนี้ จะสอนหลักการทางการเงินเชิงปฏิบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งคนนับล้านทั่วโลกได้ใช้การตัดสินใจเรื่องการเงินอย่างประสบความสำเร็จมาแล้ว
Pages: 50
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2007
Publisher: Crown Financial Ministries, Inc.