พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม - God Provides DVD

พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม - God Provides DVD

140.00 ฿ 140.0 THB

140.00 ฿

Add to Cart


Looking for great Christian content to share with your Thai friends and neighbors? Consider purchasing “GOD Provides” a brand new DVD that contains Six Epic Short Films...One Timeless Message.

หนังสั้น 6 เรื่องนี้มีประโยชน์มาก สำหรับกลุ่มย่อยของท่านที่จะเรียนรู้ในการเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและดียอดเยี่ยม

1. หญิงม่ายกับน้ำมัน - Widow and Oil
2. เสียงเรียกของเยเรมีย์ - Jeremiah's Call
3. บำเหน็จของอับราม - Abram's Reward บำ
4. อับราฮัมกับอิสอัค -Abraham and Isaac
5. เศรษฐีกับลาซารัส - Rich Man
6. ถูกยกขึ้น - Lifted UpSize: DVD
Published: 2016
Publisher: Crown Financial Ministries, Inc.