N.1-2 พระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่

N.1-2 พระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่

70.00 ฿ 70.0 THB

70.00 ฿

Add to Cart


"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นเด็กเล็ก 2-3 ปี เรื่อง "พระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "พระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 พระเจ้าทรงปิดปากสิงโต
บทที่ 2 พระเจ้าทรงทำให้ลาพูดได้
บทที่ 3 พระเจ้าทรงพังกำแพง
บทที่ 4 พระเจ้าทรงช่วยโนอาห์
บทที่ 5 พระเจ้าประทานครอบครัวให้อิสอัค
บทที่ 6 พระเจ้าประทานอาหารให้เอลียาห์
บทที่ 7 พระเจ้าประทานน้ำให้อิชมาเอล
บทที่ 8 พระเจ้าประทานครู
บทที่ 9 พระเจ้าทรงรู้จักแซมสัน
บทที่10 พระเจ้าทรงรักผู้นำ


Pages: 92
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016