N.1-4 พระเจ้าทรงห่วงใย

N.1-4 พระเจ้าทรงห่วงใย

70.00 ฿ 70.0 THB

70.00 ฿

Add to Cart


"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นเด็กเล็ก 2-3 ปี เรื่อง "พระเจ้าทรงห่วงใย"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "พระเจ้าทรงห่วงใย" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
แนะนำวิธีการใช้คู่มือ
บทที่ 1 พระเจ้าทรงปกป้องโมเสส
บทที่ 2 พระเจ้าทรงช่วยโมเสส
บทที่ 3 โมเสสกับฟาโรห์
บทที่ 4 พระเจ้าทรงนำ
บทที่ 5 พระเจ้าประทานผู้ช่วย
บทที่ 6 พระเจ้าปกป้องครอบครัว
บทที่ 7 พระเจ้าประทานอาหาร
บทที่ 8 พระเจ้าประทานน้ำ
บทที่ 9 พระเจ้าประทานที่ประชุม
บทที่10 พระเจ้าทรงช่วยนักสืบ
บทที่11 พระเจ้าทรงนำเข้าคานาอัน
บทที่12 พระเจ้าทรงช่วยกิเดโอน
บทที่13 พระเจ้าทรงช่วยแซมสัน

Pages: 93
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016