P.1-2 พระเจ้าทรงดูแลรักษา

P.1-2 พระเจ้าทรงดูแลรักษา

190.00 ฿ 190.0 THB

190.00 ฿

Add to Cart


"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมต้น 6-8 ปี เรื่อง "พระเจ้าทรงดูแลรักษา"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "พระเจ้าทรงดูแลรักษา" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
เด็กรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์?
บทที่ 1 การแลกเปลี่ยนที่ขาดทุน
บทที่ 2 ยาโคบเดือดร้อน แต่พบพระเจ้า
บทที่ 3 ยาดคบได้ชื่อใหม่
บทที่ 4 ยาดคบได้ชื่อใหม่
บทที่ 5 โยเซฟกับพี่ๆ
บทที่ 6 โยเซฟผ่านการทดสอบ
บทที่ 7 โยเซฟเป็นผู้ปกครองประเทศ
บทที่ 8 โยเซฟยกโทษให้พี่ๆ
บทที่ 9 ทารกน้อยโมเสส
บทที่10 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส
บทที่11 ฟาโรห์กษัตริย์ผู้ดื้อรั้น
บทที่12 ประชากรของพระเจ้าเป็นอิสระ
บทที่13 พระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์

Pages: 117
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016