P.1-3 การอัศจรรย์ของพระเยซู

P.1-3 การอัศจรรย์ของพระเยซู

190.00 ฿ 190.0 THB

190.00 ฿

Add to Cart


"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมต้น 6-8 ปี เรื่อง "การอัศจรรย์ของพระเยซู"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "การอัศจรรย์ของพระเยซู" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
เข้าใจเด็กประถมชั้นต้น
บทที่ 1 สี่สหายผู้ให้ความช่วยเหลือ
บทที่ 2 ข้าราชการเชื่อในพระเยซู
บทที่ 3 พระเยซูห้ามพายุ
บทที่ 4 พระเยซูรักษาคนมือลีบ
บทที่ 5 พระเยซูทรงเลี้ยง 4 พันคน
บทที่ 6 พระเยซูเดินบนน้ำ
บทที่ 7 พระเยซูรักษาคนหูหนวก
บทที่ 8 พระเยซูผู้อัศจรรย์
บทที่ 9 พระเยซูทรงเรียกลาซารัสคืนชีพ
บทที่10 คนโรคเรื้อนที่กตัญญู
บทที่11 หญิงที่สัมผัสชายเสื้อพระเยซู
บทที่12 พระเยซูทรงรักเด็กๆ
บทที่13 พระเยซูทรงรักษาขอทานตาบอด
นำเด็กรับเชื่อ

Pages: 112
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016