การสอนความจริง - เล่มที่ 2

การสอนความจริง - เล่มที่ 2

120.00 ฿ 120.0 THB

120.00 ฿

Add to Cart


จุดประสงค์เบื้องแรกของการเขียนหนังสือเล่มนี้
ก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครูในการจัดเตรียมคำสอน
อันเสมือนหนึ่งเป็นคู่คิดของครูนั่นเอง
และเมื่อได้พิมพ์เผยแพร่ ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างใหญ่หลวง
กล่าวคือ หนังสือเล่มนี้ ได้เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปอย่างมากมาย
ไม่จำกัดเพียงครูรวีวารศึกษาเท่านั้น จนได้มีการแปลออกเป็นภาษาต่าง ๆ
หลายภาษาทั่วไป ในทวีปยุโรทวั่ป เอเซีย และแอฟริกา
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวังใจในเบื้องปลายอีกโสดหนึ่งว่า
นอกเหนือจากหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับครูโดยตรง
แล้วยังเป็นประโยชน์สำหรับมหาชนโดยทั่วไป
ตลอดจนท่านผู้ปกครองในอันที่จะใช้สั่งสอน กุลบุตร กุลธิดา ของท่านให้รู้
และเข้าใจ ถึงเรื่องพระเจ้าอีกด้วย

Pages: 182
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Publisher: eSTAR