Pilgrim's Progress ปริศนาธรรม (Thai-English)
125.00 ฿ 125.00 ฿ 125.0 THB
หนังนสือเรื่อง "ปริศนาธรรม" เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงยิ่ง และเป็นที่นิยมชมชอบของมหาชนทั่วโลกมากที่สุดเล่มหนึ่ง แม้ว่า จอห์น บันยัน ได้เขียนขึ้นเป็นแนวทางในการสั่งสอนคริสเตียนในยุคของเขา ซึ่งเป็นเวลาเกือบสามร้อยปีมาแล้วก็ตาม แต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังคงมีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่คริสเตียนในปัจจุบันนี้ไม่ผิดแผกไปจากในสมัยโน้นเลย
นอกเหนือจากหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์แล้ว หนังสือเรื่อง "ปริศนาธรรม" นับได้ว่าเป็นหนังสือที่มีผู้แปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดยิ่งกว่าเรื่องใดๆ หนังสือเล่มที่ท่านถืออยู่นี้เป็นฉบับย่อ ใช้สำนวนง่ายๆ เพื่อว่าท่านผู้อ่านจะติดตามเรื่องราวได้ตลอดและรับพระพรมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

Pilgrim’s Progress is one of the most famous and best loved books in the world. It is a picture (an allegory) of the experiences of Christians from all times and all countries. It is as helpful to the Christian today as when John Bunyan wrote it nearly three hundred years ago. The book does not belong to any particular time or place and is as relevant today as when it was written

Pages: 164
Binding: A5 Paperback
Publisher: eSTAR Foundation
Open Bible Stories - English
150.00 ฿ 150.00 ฿ 150.0 THB
ENGLISH
An unrestricted visual Bible covering the major themes in the Bible. From Genesis to Revelation
Every page has pictures with the corresponding scripture text.

Pages: 370
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: Distant Shores Media
Sin Enters the World
40.00 ฿ 40.00 ฿ 40.0 THB
This resource is Story #2 from 50 illustrated stories from the Bible from the Genesis to Revelation, and are designed for evangelism & discipleship. It is an unrestricted visual mini-Bible, with two large illustrations per page, provided by Sweet Publishing. A short synopsis of each illustration is provided as a caption under it, as well as the Bible reference of the story.

Pages: 6
Binding: Saddlestitch
Size: A5 Paperback
Publisher: Publish4All
22 Open Bible Stories
130.00 ฿ 130.00 ฿ 130.0 THB
This resource is comprised of 22 illustrated stories from the Gospels from the Birth of John the Baptist to the beginning of the Church, and are designed for evangelism & discipleship. It is an unrestricted visual mini-Bible, with two large illustrations per page, provided by Sweet Publishing. A short synopsis of each illustration is provided as a caption under it, as well as the Bible reference of the story.

Pages: 148
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: Distant Shores Media
Complexities of Money and Missions
260.00 ฿ 260.00 ฿ 260.0 THB
What happens when an expatriate missionary is thrust into a context where the standard of living is so divergent that perceived or actual wealth suddenly becomes the strongest draw of attraction? What actual message is communicated through the wordless witness of the Western Christian missionary lifestyle? Is attention to so-called good news now so financially focused that other foundational issues become overshadowed? This issue becomes even more complicated when the missionary arrives clueless about personal privilege, ignorant of the envy of others, and carries the mistaken attitude that others think similarly. SEANET proudly presents Complexities of Money and Missions in Asia for all who are asking such questions. From seven different indigenous and expatriate perspectives this volume deals with the perceptions of money specifically from those seeking to serve obediently in the Buddhist contexts of Asia.

SEANET serves as a networking forum wherein groups and individuals can meet to reflect and strategize together on topics particular to their collective mission. SEANET does not promote one particular strategy or one particular theology but seeks to learn from models of hope that show what God is doing around the world. Each year the annual SEANET conference brings together over one hundred and fifty practitioners who are privileged to live and serve throughout the Buddhist world. The chapters of this volume represent seven of those voices from the network.

ISBN: 9780878080380
Pages: 176
Binding: Perfect
Size A5: Paperback
Published: 2012
Publisher: William Carey Library
Communicating Christ in the Buddhist World
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
This is the fourth and latest volume in the Buddhist World series which includes Sharing Jesus in the Buddhist World, Sharing Jesus Holistically with the Buddhist World, and Sharing Jesus Effectively in the Buddhist World. Compiled from papers presented at the annual SEANET Missiological Forum in Thailand, Communicating Christ in the Buddhist World delivers fresh insights from mission theologians and practitioners. The first four chapters reflect on the theological framework by which Christians can fulfill the biblical mandate to evangelize and transform peoples. The next five chapters consider the significant sociological issues that have arisen in the Christian encounter with Buddhist peoples. The final three suggest some strategic ways forward for effective evangelism in the Buddhist world. May this book challenge the international Christian community to find better ways of relating to and approaching people of other faiths!

ISBN: 9780878085101
Pages: 296
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2006
Publisher: William Carey Library
Becoming the People of God
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
How do Christ followers celebrate unity in the midst of diversity? How do we become the people of God in more than name only? A unifying Christ-centeredness demands living out kingdom values and bearing witness to transformation in and through a multitude of cultural manifestations. We struggle to serve, worship, and witness in the midst of this age-old challenge.

This collection of perspectives comes from settings where the good news of Jesus has not been the dominant historical norm. All contributors in this volume are practitioners. They have a deep appreciation for the cultural heritage and important moral values found in Buddhist contexts.

We believe these chapters hold valuable lessons that speak to all of the family of faith. Here you will find a wide range of topics and approaches that address what it means to become the global body of believers. These can speak to you wherever you are called to participate with God’s work in the world.

Christ followers are in the process of becoming what will one day culminate in a huge and startling celebration of people from all of God’s beloved creation. If you are interested in hearing from those discovering what that might look like outside traditional packaging, this book is for you.

ISBN: 9780878080427
Pages: 242
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2015
Publisher: William Carey Library
Family and Faith in Asia
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
If Christian mission in Asia and most of the non-Western world is ever to advance, it must seriously consider the importance of family networks. Far too long the strategy of a “one by one” approach has stifled the spread of the gospel, reinforced a highly individualized unbiblical theology and destroyed social relationships that might lead to conversation, conversion and social transformation. With this concern in mind, SEANET is proud to present another volume in its series addressing critical missiological issues relevant to the practice of mission in Buddhist, Asian and many other contexts. Our title, Family and Faith in Asia: The Missional Impact of Extended Networks, attempts to issue a wake-up call to serious reflection on a highly ignored social reality in Buddhist and many other social contexts. The book is a resource useful for anyone wishing to study practical approaches to issues related to family and faith in Asia, particularly in Buddhist contexts for mission.

ISBN: 9780878080229
Pages: 352
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2010
Publisher: William Carey Library
Sharing Jesus in the Buddhist World
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
This book on Christian missions to the Buddhist world not only provides understanding of many Buddhist cultures, but provides culturally relevant ideas on sharing Jesus with Buddhists around the world. It lives up to the editors’ goal “to provide the global church with knowledge and understanding of the Buddhist world and how to reach it for Christ.”

ISBN: 9780878085064
Pages: 210
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2003
Publisher: William Carey Library
Communicating Christ in Asian Cities
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
Communicating Christ in Asian Cities: Urban Issues in Buddhist Contexts is the sixth volume in a series produced from the annual SEANET Missiological Forum held in Chiang Mai, Thailand. It developed from a keen awareness that certain urban concerns for evangelistic mission must be addressed in a unique way when viewed within the myriad and complex cultures found within Asian Buddhism. All authors included here write from many years of experience as Evangelical mission theologians, scholars, pastors and practitioners working within Asian urban Buddhist contexts. This book is divided into three sections with the first focused on foundational issues of ministry within the framework of Asian Buddhist cities. The second section includes four chapters addressing several contextual issues specific to peoples within Asian Buddhist cities. The final section includes three chapters on the topic of strategic means of evangelization found useful in specific Asian urban Buddhist contexts.

ISBN: 9780878080076
Pages: 297
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2009
Publisher: William Carey Library
Vietnam’s Christians: A Century of Growth in Adversity
250.00 ฿ 250.00 ฿ 250.0 THB
Vietnam's Christians: A Century of Growth and Adversity by Reg Reimer

In 1975, Vietnam, united under communism, fell behind a bamboo curtain. Many feared the worst for churches there. But fifteen years later, churches, especially among Vietnam’s ethnic minority mountain peoples, suddenly exploded in number and vitality.

At last the secret is out! For too long the story of the astonishing growth of the Vietnamese church has lain unknown, underreported, or even ignored.Yet it is one of modern Christianity's most encouraging triumphs. Reg Reimer has done the worldwide body of Christ a huge favour in giving us the first definitive account of the progress of the gospel in Vietnam. Comprehensive and scholarly, nuanced and inspirational, this book deserves to become a modern missions classic. It will challenge and change all who read it.


Pages: 144
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2011
Publisher: William Carey Library

That Man
140.00 ฿ 140.00 ฿ 140.0 THB
That Man Who Came to Us tells the story of the life of Jesus Christ through traditional Thai art. Featuring black and white line drawings inspired by an art form born in northern and central Thailand, That Man tells the story of Christ as fully God, yet fully human. Artist Sawai Chinnawong employs the regions’ popular distinctive artistic style originally used to depict Buddhist moral principles and other religious themes.

A meditative and teaching tool, That Man is a simple yet powerful book that communicates Christ in both the Thai and English languages. The book also includes cultural notes and scripture references for further study. By depicting Christ in the context of Thai tradition, That Man proves the many ways Christ is present—and can be found—in every culture.

ISBN: 9780878080144
Pages: 104
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2010
Publisher: William Carey Library
Developing Indigenous Leaders
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
Every movement is only one generation from dying out. Leadership development remains the critical issue for mission endeavors around the world. How are leaders developed from the local context for the local context? What is the role of the expatriate in this process? What models of hope are available for those seeking further direction in this area, particularly in mission to the Buddhist world of Asia? To answer these and several other questions, SEANET proudly presents the tenth volume in its series on practical missiology, Developing Indigenous Leaders: Lessons in Mission from Buddhist Asia.

Each chapter in this volume is written by a practitioner and a mission scholar. The ten authors come from a wide range of ecclesial and national backgrounds and represent service in ten different Buddhist contexts of Asia. With biblical integrity and cultural sensitivity, these chapters provide honest reflection, insight, and guidance.

There is perhaps no more crucial issue than the development of dedicated indigenous leaders who will remain long after missionaries have returned home. If you are concerned about raising up leaders in your ministry in whatever cultural context it may be, this volume will be an important addition to your library.

ISBN: 9780878080403
Pages: 243
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2012
Publisher: William Carey Library
Restored to Freedom from Fear, Guilt, and Shame
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
SEANET proudly presents Restored to Freedom from Fear, Guilt, and Shame, volume 13 in its series on intercultural and inter-religious studies.

These three cultural orientations impact the shaping and expression of worldview. While all are present to a certain extent in every context, this volume draws from the expressions and insights found from within the Buddhist world.

Understanding orientations differing from our own helps us understand more of ourselves, part of the enrichment resulting in the process of encounter. We require the lens of the world in order to better recognize our own cultural blindness.

We use the word “restoration” believing that it is God’s purpose to restore all that was lost through fear, guilt, and shame back to the original status of power, honor, and innocence through reconciliation on all levels.

This volume is for all who seek restoration to
freedom for self and others.

ISBN: 978-0-87808-527-9
Pages: 242
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2017
Publisher: William Carey Library
Suffering
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
What is dukkha? In Buddhism this word encompasses the concepts of dis-ease, unsteadiness, sorrow, and lack of inner calm. In English it is usually translated simply as “suffering”. However it is defined, dukkha is central to understanding Buddhism. The Buddha described not only what it was, but taught that there is a way out of it.

Suffering is an undeniable theme in both Christianity and Buddhism. Both treat the topic with great intensity. Buddha taught that suffering was inherent to the mortal condition. Christ was born into a life of suffering and called disciples to follow him in this path. Through enlightenment Buddha pointed to a way out of suffering. Through his death Christ suffered once for all. Both groups experience suffering but often talk about it from completely different starting points. Are there insights from each perspective that can inform the other? We believe so.

Suffering: Christian Reflections on the Buddhist Dukkha is a collection of articles by Western and non-Western Christ followers for those who want to delve deeper into one important aspect of Buddhist worldview. It is written for the practitioner privileged to live and serve in the Buddhist context. This book is also for the Buddhist seeking to understand the Christian perspective on existence in today’s world where suffering is our ever-present reality.

ISBN: 9780878080243
Pages: 234
Binding: Paperback
Published: 2011
Publisher: William Carey Library
No Solitary Effort
250.00 ฿ 250.00 ฿ 250.0 THB
No Solitary Effort describes how members of the China Inland Mission engaged the tribes of Southwest China as part of their comprehensive plan to evangelize all of China from 1865 to 1951. That endeavor required the combined lifelong efforts of numerous missionaries, spanned several generations, and was invariably affected by events and decisions that occurred thousands of miles from where the actual ministry was taking place. The task was incomplete when the missionaries were forced to leave, but the foundations for the Church which were laid have stood. This book addresses the great challenges to cooperation that faced the missionaries. It also reveals the rich rewards that were obtained by the united efforts of committed Christians who had no timetable for withdrawal, but only an unwavering commitment to work together until the task was accomplished.

Pages: 191
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2014
Publisher: William Carey Library